Rozwijaj swój biznes zwiększając zatrudnienie

Specjaliści z Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, Powiatowego Urzędu Pracy i Urzędu Wojewódzkiego pomogą ci:

Minimalizować nadużycia związane z nieuczciwymi pośrednikami pracy

Korzystać
z uproszczonego systemu zatrudniania

Wprowadzić mechanizmy skutecznego zatrudnienia obcokrajowców

Najnowsze artykuły

Raporty

Cudzoziemiec w pracy raport

Przedstawiamy Państwu raport „Cudzoziemiec w pracy. Raport z badań w ramach projektu”, którego celem jest kompleksowa ewaluacja projektu oraz przedstawienie wypracowanych podczas spotkań z pracodawcami rekomendacji w zakresie usprawnienia procesu zatrudnienia cudzoziemca w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone wobec 209 uczestników szkoleń realizowanych w 2019 i 2020 r. w m. Częstochowa, Katowice, Opole, Bielsko – Biała i w Krakowie. Raport powstał z myślą o zebraniu najważniejszych rekomendacji pozwalających na wypracowanie optymalnych rozwiązań prawnych, systemowych oraz organizacyjnych w zakresie ograniczenie negatywnych skutków nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Celem badania była także próba zobrazowania jak przedsiębiorcy postrzegają problem

Czytaj więcej »

Zatrudnienie cudzoziemca w praktyce

0
Liczba dotychczasowych uczestników
0
Liczba wystawionych opinii

Opinie uczestników programu