Rozwijaj swój biznes zwiększając zatrudnienie

Specjaliści z Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, Powiatowego Urzędu Pracy i Urzędu Wojewódzkiego pomogą ci:

Minimalizować nadużycia związane z nieuczciwymi pośrednikami pracy

Korzystać
z uproszczonego systemu zatrudniania

Wprowadzić mechanizmy skutecznego zatrudnienia obcokrajowców

Najnowsze artykuły

Wydarzenia

Szkolenie dla pracodawców Kraków

W dniu 21.01.2020 r. przedstawiciele Forum Instytucji przeprowadzili szkolenie dla pracodawców w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Projekt Cudzoziemiecwpracy Engage2Prevent angażuje ekspertów pracujących w instytucjach publicznych i prywatnych, którzy zajmują się bezpośrednio procesem wydawania dokumentów dotyczących zatrudnienia lub kontrolują ten proces. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród pracodawców. Liczne pytania jakie padały podczas spotkania oraz burzliwa dyskusja i networking w przerwach spotkania, coraz bardziej utwierdza nas w przekonaniu , że szkolenia są potrzebnym narzędziem dla pracodawców. Zatrudnianie cudzoziemców stało się istotnym elementem na rynku pracy. W trakcie spotkania przedstawiciel jednego z wiodących podmiotów w branży

Czytaj więcej »

Zatrudnienie cudzoziemca w praktyce

0
Liczba dotychczasowych uczestników
0
Liczba wystawionych opinii

Opinie uczestników programu