Rozwijaj swój biznes zwiększając zatrudnienie

Specjaliści z Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, Powiatowego Urzędu Pracy i Urzędu Wojewódzkiego pomogą ci:

Minimalizować nadużycia związane z nieuczciwymi pośrednikami pracy

Korzystać
z uproszczonego systemu zatrudniania

Wprowadzić mechanizmy skutecznego zatrudnienia obcokrajowców

Najnowsze artykuły

Wydarzenia

zwolnienie z obowiązku kwarantanny

Od dnia 4 maja 2020 r. na mocy ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii obowiązku tzw. kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy państwowej stanowiącej granicę wewnętrzną w rozumieniu art.2 pkt1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.Urz. UEL77 z 23.03.2016, str.1, z późn. zm.)): 1)w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w

Czytaj więcej »

Zatrudnienie cudzoziemca w praktyce

0
Liczba dotychczasowych uczestników
0
Liczba wystawionych opinii

Opinie uczestników programu