indeks

Wymiar czasu pracy

Art. 88f ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy informuje nas między innymi, że zezwolenie na pracę określa wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu. Informacja taka jest także zawarta w art 88z ust. 1 pkt 3 lit. g ww. ustawy, który odnosi się do oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Przytoczone przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wskazują, że nie jest dopuszczalne powierzanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę czy oświadczenia w wyższym wymiarze czasu pracy niż określone w tymże zezwoleniu czy oświadczeniu.

Jednakże należy zwrócić uwagę, iż rygorystyczne stosowanie przepisów dotyczących wymiaru czasu pracy może utrudniać działalność pracodawcy, który czasem musi mierzyć się z nieprzewidzianymi sytuacjami. Ponadto w przypadku umów o pracę konieczne jest stosowanie przepisów regulujących wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych.

Z tych powodów , w trakcie kontroli warunków wykonywania pracy cudzoziemca uwzględniany jest całokształt okoliczności. W sytuacji, kiedy powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcowi w wyższym wymiarze czasu pracy niż określony w zezwoleniu na pracę i oświadczeniu jest jednorazowe , krótkotrwałe, nie budzi wątpliwości , czy nie służy obchodzeniu przepisów dotyczących czasu pracy, nie powinno wiązać się z ukaraniem na podstawie art. 120 ust. 1 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy .

Pozostałe artykuły

Wydarzenia

Memorandum

Niniejszym przedstawiamy głos pracodawców dotyczący propozycji zmian w przepisach prawa, propozycje usprawnień w zakresie procedur i pomysły

Czytaj więcej »