Outsorcing, praca tymczasowa
outsourcing-pracowniczy-1024x683

Outsorcing, praca tymczasowa

Outsourcing, a praca tymczasowa – agencja zatrudnienia odrębne oświadczenie

Outsourcing:

 • Outsourcing (skrót z ang. outside-resource-using) – wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom. Funkcjonująca definicja w doktrynie: świadoma rezygnacja przedsiębiorstwa z jednego lub więcej rodzajów działalności wewnętrznej na rzecz korzystania z usług innych przedsiębiorstw.
 • Realizowany jest zgodnie z Kodeksem cywilnym oraz umową handlową zawartą między stronami (swoboda zawierania umów – brak elementów obowiązkowych)
 • Działalność nie jest regulowana – brak obowiązku uzyskania certyfikatu itp.,
 • Osoby wykonujące usługę outsourcingową mogą wykonywać każdy rodzaj pracy – brak ograniczeń,
 • Brak ograniczenia czasowego – istotny jest czas wykonania danej usługi
  – liczy się efekt,
 • Swoboda w ustalaniu wynagrodzenia za pracę, pomiędzy stronami

Praca tymczasowa:

 • Ramy prawne określa ustawa z dnia 9 lipca 2003r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (umowa o współpracy na podstawie ww. przepisów – elementy obowiązkowe),
 • Działalność regulowana – agencja musi posiadać certyfikat,
 • Art. 18na ustawy o promocji… [Decyzja o zakazie wykonywania przez podmiot działalności objętej wpisem],
 • WAŻNE: ZEZWOLENIE SEZONOWE – 30 dni do innej pracy, ale nie pracownik tymczasowy (art. 88s ustawy o promocji..)!,
 • Nadzór pracodawcy użytkownika jako element podstawowy,
 • Wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań: 
 • charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub 
 • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub 
 • których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika,
 • Ograniczenie czasowe wynikające z ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (art. 20), 
 • Wynagrodzenie pracownika tymczasowego musi być analogiczne do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego u pracodawcy użytkownika,

Pozostałe artykuły

Zatrudnienie w przykładach

COVID-19

Od 31 marca 2020 ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

Czytaj więcej »