1562231099037_224073_f78471e50709dece484a1c8005a48b0a__1_

Leasing pracowniczy

Leasing pracowniczy, a praca tymczasowa

  • W skrócie leasing pracowniczy polega na wykonywaniu przez pracownika pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w porozumieniu zawartym pomiędzy stronami,
  • Przed podjęciem działania w celu „wynajęcia” pracownika, pracodawca musi uzyskać od niego pisemną zgodę na wykonywanie pracy w innej firmie,
  • Porozumienie zawarte między pracodawcami powinno zawierać określenie okresu, na jaki podwładny zostaje „wypożyczony”. Należy w nim również zawrzeć rodzaj pracy, który pracownik ma wykonywać na rzecz innego pracodawcy oraz ewentualnie jego wynagrodzenie.
  • Zasadniczą różnicą między tymi dwoma formami zatrudnienia jest to, że w przypadku pracy tymczasowej pracownik otrzymuje wynagrodzenie od agencji pracy tymczasowej, a w leasingu pracowniczym od firmy „wypożyczającej”.
    Ponadto jak wynika z odpowiedniej ustawy, pracownicy tymczasowi nie mogą być zatrudnieni na rzecz jednego pracodawcy użytkownika dłużej niż 18 miesięcy oraz muszą mieć zapewnione takie same warunki pracy i wynagrodzenie jak pracownik etatowy w tej firmie.

Pozostałe artykuły

Sprawdź darmowe szkolenia
w Twojej okolicy

Zapisz się
do newslettera

Polecane artykuły