1_1.1.1

Karta Polaka

KIEDY CUDZOZIEMCY SĄ ZWOLNIENI Z OBOWIĄZKU UZYSKANIA ZEZWOLENIA?

Jednym z przypadków określonych w art.87 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wskazuje na cudzoziemców:

  1. posiadający ważną Kartę Polaka;

Ustawa z 7 września 2017 r. o Karcie Polaka.
Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka.

PAŃSTWA, KTÓRYCH OBYWATELE MOGĄ UZYSKAĆ KARTĘ POLAKA

Republika Armenii,
Republiki Azerbejdżańskiej,
Republiki Białorusi,
Republiki Estońskiej,
Gruzji,
Republiki Kazachstanu,
Republiki Kirgiskiej,
Republiki Litewskiej,
Republiki Łotewskiej,
Republiki Mołdowy,

Republiki Rosyjskiej,
Republiki Tadżykistanu,
Turkmenistanu,
Ukrainy,
Republiki Uzbekistanu
Albo posiadający w jednym z tych państw status bezpaństwowca

Pozostałe artykuły

Zatrudnienie w przykładach

Karta Polaka

KIEDY CUDZOZIEMCY SĄ ZWOLNIENI Z OBOWIĄZKU UZYSKANIA ZEZWOLENIA? Jednym z przypadków określonych w art.87 ust. 2 ustawy

Czytaj więcej »