Szkolenie dla pracodawców w Tychach.
20191024_152841

Szkolenie dla pracodawców w Tychach.

“Cudzoziemiec czeka na na zezwolenie na pobyt i pracę. Czy może on w tym czasie podróżować do swojego kraju?”

“Firmę przejmuje nowy właściciel, podczas gdy wciąż trwa procedura przedłużania zezwolenia na pracę dla pracowników firmy. Czy muszę wnioskować o wydanie nowych zezwoleń na pracę? “

“Czy gdy pracownik awansuje, konieczne jest uzyskanie dla niego nowego zezwolenia na pracę?”

Na te i inne pytania, członkowie Forum Instytucji starali się odpowiedzieć podczas szkolenia w ramach programu Engage2Prevent organizowanego w dniu 24.10.2019 r. w Tychach w Galerii StrefArt.

Przedstawiciele reprezentujący: Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach, Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu i Urząd Wojewódzki w Katowicach oraz członkowie Amerykańskiej Izby Handlowej omówili najważniejsze zagadnienia związane z legalnością zatrudnienia, wskazując na dobre praktyki i możliwe rozwiązania.

Ponadto podczas sesji z udziałem Amerykańskiej Izby Handlowej przedstawiano najważniejsze rekomendacje związane ze zmianą systemu prawnego lub wdrożeniem dodatkowych rozwiązań organizacyjno-prawnych.

Tematyka legalności zatrudnienia, wymaganych dokumentów oraz zawiłości procedur ciągle budzi wiele kontrowersji. Sesja warsztatowa przyniosła wiele dodatkowych pytań, z którymi musieliśmy się zmierzyć.

Intensywny networking podczas przerw kawowych oraz ilość wymienionych wizytówek świadczyć może o tym, że w dalszym ciągu istnieje duża potrzeba wymiany doświadczeń w tym zakresie.

Projekt Engane2Prevent skupia przedstawicieli różnych środowisk reprezentujący administrację oraz pracodawców i instytucje wspierające proces zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadzone warsztaty są częścią cyklu otwartych szkoleń, które wkrótce odbędą się w takich miastach jak: Opole, Bielsko – Biała, Kraków, Częstochowa.

Pozostałe artykuły