Bielsko Biała

dlaczego warto?

25 ekspertów

Specjaliści z Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, Powiatowego Urzędu Pracy i Urzędu Wojewódzkiego

Zasięg

Szkolenia prowadzone w wielu miastach na terenie Śląska, Małopolski i województwa opolskiego.

Bezpłatne

Szkolenie jest bezpłatne - wystarczy zapisać się poprzez formularz rejestracyjny.

Networking

Możliwość wymiany doświadczeń i pozyskania ciekawych kontaktów

Zapisz się na szkolenie

Lokalizacja i data

  • Placówka Straży Granicznej, Bielsko Biała ul. Komorowicka 164
  • 28.11.2019
  • Czas trwania: 8 godzin

Agenda

Rejestracja uczestników i powitanie

8.00 - 8.30
08:30 – 9:30

Reprezentant Komendy Głównej Straży Granicznej

Zasady legalnego zatrudnienia cudzoziemca – w kontekście kontroli legalności zatrudnienia

Przerwa kawowa

9:30 – 10:00
10:00 – 11:00

Przedstawiciel Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Uzyskanie dokumentów dotyczących zatrudniania cudzoziemców
w Polsce w 2019 roku – co pracodawca powinien wiedzieć?

Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie

Rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP

11:00 - 12:00
12:00 – 13:00

Przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Przedstawiciel Amerykańskiej Izby Gospodarczej

Doświadczenia Amerykańskich Pracodawców zatrudniających cudzoziemców

13:00 – 14:00
14:00 – 15:00

Przerwa dla Prelegentów

Prelegenci

Warsztaty praktyczne obejmujące tematykę , dokumentów
potrzebnych do zatrudnienia obcokrajowca, kontroli legalności
zatrudnienia, przedstawienie dobrych praktyk, rekomendacji, zasad

15:00 – 16:00