Przedstawiamy Państwu raport „Cudzoziemiec w pracy. Raport z badań w ramach projektu”, którego celem jest kompleksowa ewaluacja projektu oraz przedstawienie wypracowanych podczas spotkań z pracodawcami rekomendacji w zakresie usprawnienia procesu zatrudnienia cudzoziemca w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone wobec 209 uczestników szkoleń realizowanych w 2019 i 2020 r. w m. Częstochowa, Katowice, Opole, Bielsko – Biała i w Krakowie, którzy reprezentowali pracodawców.

Raport powstał z myślą o zebraniu najważniejszych rekomendacji pozwalających na wypracowanie optymalnych rozwiązań prawnych, systemowych oraz organizacyjnych w zakresie ograniczenie negatywnych skutków nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Celem badania była także próba zobrazowania jak przedsiębiorcy postrzegają problem dotyczący legalności zatrudnienia obcokrajowca we własnej firmie oraz: