Dobre praktyki

Dobre praktyki

Zatrudnienie cudzoziemca w praktyce

Pracodawco pamiętaj Przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca powinieneś: żądać okazania ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a) jeżeli tym dokumentem jest karta pobytu

Czytaj więcej »